Welkom

Welkom op de website van de Klachtenregeling Huisartsen Noord-Nederland. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de huisarts. Een enkele keer is dat niet het geval. Op deze website leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts die werkt in de regio’s
Groningen, Friesland, Drenthe of Zwolle/Flevoland/Vechtdal*.  

Voor patienten
Patienten die een klacht willen indienen, of advies wensen te ontvangen van de klachtencommissie, verwijzen wij graag naar de informatie voor patienten.

Voor huisartsen
Huisartsen kunnen in deze rubriek nadere informatie vinden betreffende lidmaatschap, aanvragen folders en wijzigen gegevens.  

Over de klachtenregeling
Bij de informatie over de klachtenregeling treft u algemene informatie aan betreffende klachtenregeling. Hier vindt u bijvoorbeeld het klachtenreglement, informatie van Zorgbelang, informatie betreffende bemiddeling. Jaarverslagen kunt u vinden bij documentatie.


* De Klachtenregeling Huisartsen Noord-Nederland verricht werkzaamheden voor de regio's Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland/Vechtdal. Heeft u een klacht over een huisarts in een andere regio, kijk dan op www.lhv.nl waar u terecht kunt voor het indienen van uw klacht. De gemeenten die onder de Klachtenregeling Huisartsen Noord-Nederland vallen vindt u op Overzicht gemeenten.